Nasz zespół

Paweł Skóra
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, radca prawny. W latach 2001-2006 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2006 uzyskał dyplom magistra prawa broniąc pracy magisterskiej pt. „…” a w 2007 roku rozpoczął aplikację radcowską. W … roku zdał egzamin zawodowy i został wpisany na listę radców prawnych.
Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym zarówno przed  organami administracji publicznej, jak również sądami administracyjnymi.

email hidden; JavaScript is required
Tomasz Przewoźniak
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, radca prawny. W latach 2001-2006 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2006 uzyskał dyplom magistra prawa broniąc pracy magisterskiej pt. „Spółka cicha” a w 2007 roku rozpoczął aplikację radcowską. W … roku zdał egzamin zawodowy i został wpisany na listę radców prawnych.
Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym w tym w szczególności w postępowaniu gospodarczym. W Kancelarii prowadzi i nadzoruje obsługę prawną spółek prawa handlowego i przedsiębiorców a także intensywnie uczestniczy w postępowaniach sądowych.

email hidden; JavaScript is required
Paweł Wuwer
aplikant radcowski

Aplikant radcowski II roku. Odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiiellońskim, gdzie w 2017 roku obronił pracę magisterską pt. "Konstytucyjność różnych środków reakcji prawnokarnej wobec sprawców czynów pedofilnych".
Jest również studentem V roku psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Aplikację radcowską rozpoczął w 2019 roku. W kancelarii specjalizuje się w sprawach karnych oraz związanych z ochroną danych osobowych.

email hidden; JavaScript is required
Karolina Szczęsna
aplikantka radcowska

Absolwentka studiów na kierunku Administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończonych obroną pracy magisterskiej na temat przewlekłości postępowania administracyjnego oraz studiów na kierunku prawo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego zakończonych obroną pracy magisterskiej pt. ,,Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego”. Od 2013 roku zdobywa doświadczenie w krakowskich kancelariach prawnych, od 2014 roku związana z Kancelarią ,,In extenso".
W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo administracyjne i prawo cywilne, w tym prawo rodzinne.

email hidden; JavaScript is required
Arkadiusz Zbylut
asystent prawny

Student IV roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiiellońskim, gdzie przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego.
W kancelarii zajmuje się obslugą sekretariatu i zdobywa pierwsze szlify w zawodzie prawnika.

email hidden; JavaScript is required